Landschapskunstenaar Bruno Doedens onderzoekt de wederzijdse relatie tussen kunst en landschap. Hoe beeldende kunst, film, muziek en literatuur landschappen en hun natuurlijke wetmatigheden, en altijd in beweging zijnde processen, kunnen verrijken en vervormen. Zijn nieuwe, tijdelijke landschappen verbazen, verrassen en verwonderen. Het publiek is deelnemer en toeschouwer tegelijk, de natuur is mede-kunstenaar. En altijd is het groot en veel, zoals het landschap zelf.

Al ruim twintig jaar experimenteert landschapskunstenaar Doedens met het wezen van het Hollandse landschap, hoe cultuur en natuur met elkaar samenhangen in dit door mensenhanden gevormde dynamische kunstwerk. In 2003 begint Doedens met SLeM – Stichting Landschapstheater en meer – zijn artistieke verkenningstocht, met als belangrijkste inspiratiebronnen, theater, beeldende kunst, muziek en film. Het is een speelse tocht langs de grenzen van wat vanzelfsprekend lijkt, waarin het schijnbaar onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Dijken, duinen, kanalen en stranden veranderen onder zijn hand in tijdelijke, tot de verbeelding sprekende landschappen, groot genoeg om in te verdwalen. En altijd is daar de natuur zelf, die maakt dat de tijdelijke landschappen geen dag gelijk zijn aan zichzelf. Eb, vloed, wind, regen, licht en wolken – zij zijn aanjagers en medevormgevers van de tijdelijke landschappen om ze daarna weer te laten verdwijnen. Wat blijft is de herinnering aan de ervaring, het zijn plekken met een verhaal en een geheugen geworden.

Doedens speelt niet alleen met de maat en schaal van het landschap en de wetmatigheden van de natuur, maar ook met het publiek. Zij zijn deelnemers en toeschouwers tegelijk. Hij zet het publiek aan tot spelen, tot verwondering door het alledaagse onalledaags te maken en laat hun met andere ogen kijken naar wat ze dachten al te kennen. En schept zo ruimte voor verbeelding. Bij het publiek behoort ook de lokale gemeenschap, zij worden vanaf het begin actief betrokken bij de uitvoering van de projecten die zonder uitzondering groot zijn. En veel. Zoals een landschap veel en groot is. Aan dat dynamische, kenmerkende Nederlandse landschap voegen zijn projecten een nieuw, inspirerend en rijk verhaal toe, in steeds wisselende samenwerking met het landschap, de natuur, de kunsten en met zijn publiek.