O van Overijssel

O van Overijssel

Provincie Overijssel en negen gemeenten
2010

Een felrode bol met een doorsnede van vier meter rolt drie weken langs de grootste cirkel binnen de grenzen van de oostelijke provincie Overijssel. Vooraf zijn afspraken gemaakt met de betrokken terreineigenaren. De O van Overijssel was een zoektocht naar de sociale ordening onder de ruimtelijke ordening. Er is onderweg gesproken met bewoners en gegeten, gezongen en muziek gemaakt met de eigenaren en buren van de plekken waar we onze tenten opsloegen. Al duwend en onderzoekend leerden we over de gebruiken, overtuigingen en wijze van leven van de bewoners op de cirkel en hoe die zich verhouden tot het landschap. 

Van de wandeling van ca. honderdtachtig kilometer met de Rode Bol is een O-fietsrouteboekje uitgegeven die de cirkellijn over de bestaande wegen en paden zo dicht mogelijk volgt. Deze cirkel-route is enkele weken later getest met vele honderden deelnemende fietsers die onderweg werden verrast door tal van door bewoners zelf georganiseerde activiteiten.