Pannenland

Terschelling | 2013

Vierduizend Franse dakpannen, streng geordend in een vlak van honderd bij honderd meter, vormden de basis voor het Oerol-project Pannenland. Dit project op het Noordzeestrand van Terschelling maakte het dynamische proces van duinvorming zichtbaar en invoelbaar. Pannenland is de opmaat voor de reeks projecten in het kader van ‘Culturele Landschapsontwikkeling’. Eilandbewoners, studenten en bezoekers werden nauw betrokken bij de plaatsing van de dakpannen, ze zorgden voor maatschappelijke draagvlak. De samenwerking met wetenschappers en kunstenaars borgde de culturele, educatieve en wetenschappelijke aspecten van het project. Het gezamenlijk doel: het spelenderwijs verkrijgen van meer inzicht in de natuurlijke en culturele processen die het eiland vormen en vervormen. Pannenland is nauw verweven met de voorstelling van de Franse theatergroep Bistaki.