Wadland

Terschelling | 2014

Een groot collectief kunstwerk van wilgentenen, geïnspireerd op het schilderij ‘Pier en Oceaan’ van Mondriaan, was de volgende stap op het onontgonnen terrein van de Culturele Landschapontwikkeling. Beoogden we met Pannenland het proces van duinvorming zichtbaar te maken, met Wadland deden we dat met de kweldervorming, waarvoor eveneens studenten en bezoekers werden gevraagd. De aanleiding voor dit onderzoek naar het proces van kweldervorming zijn de plannen van de Gemeente Terschelling voor het herstellen van de Strieperkwelder, een buitendijks gebied aan de zuidzijde van Terschelling ter hoogte van Midsland. Wadland was hiervoor een experiment met wilgentenen op de Noordsvaarder met een maat van honderdvijftig bij honderdvijftig meter.