Windwerk

Terschelling | 2016-2018

Windwerk is een vervolg op Pannenland (2013), maar gaat tegelijk een stap verder. Duinvorming wordt niet alleen zichtbaar gemaakt maar ook gestimuleerd. De wind is de belangrijkste vormende kracht van dit op de metamorfosetekeningen van M.C. Escher geïnspireerde landschap. Het door de zee aangevoerde zand wordt door de wind meegevoerd over het strand. Waar het wordt afgeremd door helmgras-veldjes ontstaan zandophopingen – het begin van een jong duin. Het landschap van helmgras ondergaat onder invloed van het spel van wind en zandophoping geleidelijk een metamorfose in de tijd. Het geometrische, door de mens gemaakte landschap van helmgraspatronen, transformeert naar een natuurlijk ogend duinlandschap met rondere vormen. Menselijk handelen en natuur vloeien ineen. Windwerk verbindt onderzoek en kunst, Al spelend en experimenterend ontstaan nieuwe inzichten in dynamisch kustbeheer en duinvorming. Het transformatieproces wordt gemonitord door de Universiteit van Wageningen.