Woodland

Blåvand Denemarken | 2014

Voor Wadden Tide 2014, onderdeel van het ‘Vadehavs Festival’, is op het strand in de meest noordelijke punt van de Waddenzee van Denemarken in september 2014 het project ‘Woodland’ opgebouwd. Een tijdelijk landschap van honderddertigduizend bamboestokjes waaraan meer dan honderdtwintig mensen, vooral jongeren, hebben bijgedragen. ‘Woodland’ is teer en verfijnd en symboliseert daarmee op een beeldende en speelse wijze de kwetsbare relatie tussen mens en natuur’.