Zomersprookjes

Zomersprookjes

Terschelling en de kust van Nederland
2007-2015

‘Wat zou het mooi zijn als de oude wijze zee ons verhalen kon vertellen over de relativiteit van onze menselijke acties’. Dat was de vraag die we aan zeventig schrijvers, dichters en geluidskunstenaars voorlegden. Het leidde tot het project Zomersprookjes waar zeventig speciaal voor het project geblazen glazen reuzenschelpen hun verhalen, liederen, soundscapes en gedichten voordroegen. Soms verwonderd, soms dromend, dan weer hard en schril of juist poëtisch of fluisterend vanuit een ander tijd- en ruimtebesef. Het strand wordt verrijkt en verdiept met verhalen en muziek en zo geladen met herinneringen. Na het horen van de Zomersprookjes is de zee nooit meer alleen maar zéé! 

De reuzenschelpen hebben in drie maanden dertien locaties langs de kust van Nederland aangedaan, van het Oerol festival op Terschelling tot aan Groede in Zeeland.